Kierowcy zatrudnieni w transporcie powyżej 3,5t podlegają pod szereg przepisów regulowanych przez UE oraz przepisy wewnętrzne krajów wspólnotowych. Przez co pracownik na stanowisku pracy Kierowca musi przestrzegać wielu zasad wynikających z tych przepisów. Także pracodawca obowiązany jest do stosowania szeregu zasad, o których warto wiedzieć w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji oraz braku odpowiednich rozliczeń można narazić się na kosztowny proces z kierowcą. Pamiętajmy, że cały czas pracy kierowcy rejestrowany jest na wykresówkach, kartach kierowcy oraz tachografach. RBRK pomaga stworzyć odpowiednią dokumentację dostosowaną do aktualnego stanu prawnego oraz specyfiki waszego transportu.