Podstawą tej usługi jest zapoznanie się z Państwa dokumentacją kadrowo-płacową. Po wstępnej weryfikacji jesteśmy w stanie określić jej zgodność z obowiązującymi przepisami. Ze względu na zróżnicowane potrzeby firm wykonujących transport drogowy, dopasujemy optymalne rozwiązania, które będą dla Państwa zarówno bezpieczne jak również pozwolą skutecznie obniżyć koszty. Nierzadko zdarza się, że firma transportowa korzysta z gotowych rozwiązań, szeroko rozpowszechnianych w internecie, co powoduje powielanie błędów. Korzystając z naszych usług, są Państwo w stanie uniknąć konsekwencji wynikających z wyżej wymienionych błędów ujawnionych podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

audyt-firm

Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego stworzenia dokumentacji kadrowo- płacowej:
• stworzenie regulaminu pracy/wynagradzania/obwieszczenia,
• uzupełnienie dokumentacji o wymagane oświadczenia,
• stworzenie odpowiedniego zakresu obowiązków kierowcy,
• określenie systemu czasu pracy, długości okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców,
• stworzenie dokumentacji kierowcy.