Tłumaczenia techniczne i specjalistyczne – Biuro tłumaczeń Advance

Tłumacz (przede wszystkim przysięgły) jest to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się tłumaczeniem różnego rodzaju umów, tekstów itp.

Wśród najważniejszych z nich można wyróżnić dokumenty sądowe, kontrakty, opisy procesowe, listy urzędowe. Tłumacz taki może poświadczyć lub nie również przetłumaczone dokumenty lub teksty wykonane przez inną osobę. Biuro tłumaczeń Advance wykonuje tłumaczenia dla osób prywatnych jak również dla organów państwowych, takich jak policja, sąd czy prokuratura. Takie tłumaczenia uwierzytelnione (z reguły) niosą za sobą większą odpowiedzialność niż tłumaczenia zwykłe np. pisemne. Pośród najbardziej popularnych przekładów wykonywanych przez translatora są tłumaczenia przysięgłe tzn. uwierzytelnione. Wśród najważniejszych dokumentów (aktów), które można zaliczyć do tej grupy należą między innymi akty urodzenia, akty małżeństwa, odpisy, tłumaczenia umów handlowych, kontraktów itd.

biuro tłumaczeń Advance

Jakie wymogi muszą spełniać tłumacze zawodowi?

Należy też wspomnieć, iż aby rozpocząć pracę jako tłumacz zawodowy na terenie Polski należy sprostać kilku ważnym warunkom. Należy posiadać polskie obywatelstwo, ewentualnie mieć obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Ponadto znać język polski (jeżeli takie będą tłumaczone teksty lub dokumenty z naszego języka na obcy). Do tego należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć studia wyższe, czy nie być karanym za umyślne przestępstwa. Ponadto trzeba mieć zdany egzamin poświadczający umiejętności tłumaczenia z języka ojczystego (polskiego) na język obcy (angielski, niemiecki czy inny).
Po spełnienie powyższych warunków tłumacz przysięgły uzyskuje prawo do wykonywania zawodu i jest wpisywany na listę tłumaczy mogących pracować w tym zawodzie.

szybkie tłumaczenia techniczne i specjalistyczne

Doświadczone biuro tłumaczeń – zadbaj o najlepszą jakość tłumaczenia

Aby zostać wpisanym pracownikiem na listę tłumaczy, którzy mogą pracować w swoim zawodzie, należy spełnić wszystkie wymienione wyżej warunki. Tak przygotowany tłumacz jest w stanie z pełną precyzją wykonywać swój zawód, oczywiście dokładając wszelkich starań, aby tłumaczony tekst odzwierciedlał istotę rzeczy. Takie tłumaczenia profesjonalne oddające powagę sytuacji prowadzi biuro tłumaczeń Advance, które sowim doświadczeniem (działa od 2003 roku) wiedzie prym w tłumaczeniach dla firm i instytucji.